Trường hợp Xe Khách hàng cần thuê đến Lịch Bảo dưỡng, hoặc vì lý do nào đó làm ảnh hưởng đến Quý Khách không thể nhận xe đúng ngày yêu cầu Huy Thang auto sẽ thông báo cho Quý Khách biết trước và đổi Xe khác có giá trị tương đương với xe Quý Khách đã chọn.

Trường hợp Xe Quý Khách đang trong quá trình di chuyển và trong bán kính dưới 50 Km tính từ điểm Giao Nhận Xe của Huy Thang auto mà gặp sử cố, Đội hỗ trợ nhanh CỨU HỘ 247 của Chúng tôi sẽ lập tức điều xe khác đến và đổi xe cho Khách để đảm bảo hành trình.